20 november, 2008

Starbreeze: Rapport och nytt spelkontrakt

Ur kommentaren till delårsrapporten från VD Johan Kristiansson:

Det känns roligt att kunna redovisa en fortsatt god tillväxt för Starbreeze. Omsättningen under första kvartalet har gått upp med 42% i jämförelse med samma kvartal föregående verksamhetsår.

I jämförelse med direkt föregående kvartal sjönk dock omsättningen något, men detta är sedvanligt i första kvartalet pga intäktsbortfallet under julisemestern. Vinstmarginalen efter skatt hamnade på en tillfredsställande nivå av 11%.

Starbreeze har sedan våren 2008 fört diskussioner med ett antal ledande spelförläggare avseende nya potentiella projekt. Vi har nu äntligen kommit i mål med en part. Vi måste dock vänta ytterligare en tid innan vi får avslöja vem vår avtalspart är och vad det är för spel.

Delårsrapport 1 juli - 30 september Läs hela rapporten (pdf)

Tillägg:

Starbreeze presentation av VD Johan Kristiansson på årsstämman
Svenska Starbreeze går mot strömmen IDG.se 2008-11-20
Nytt speluppdrag för Starbreeze Dagens Industri 2008-11-20

Inga kommentarer:

 
This blog is in no way affiliated with or endorsed by the company Starbreeze AB or the Web sites linked to. The views and opinions expressed in these pages are strictly those of the page author(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Starbreeze AB.

Copyrights and trademarks are held by their respective owners.