05 september, 2009

Paneldebatt: Starbreeze VD hos UD

Foto: Ellinor Lundmark/UD

Den 3 september deltog Starbreeze VD Johan Kristiansson (längst till höger) i en paneldebatt hos Utrikesdepartementet i samband med att Inremarknadsutredningen överlämnade sitt slutbetänkade till handelsminister Ewa Björling. 

Johan Kristiansson tog  upp  värdesvängningarna vid växling mellan svenska kronan och euron, ett stort problem vid internationella  affärer. Han berörde även problemet med EU-ländernas olika regler för åldersmärkning av dataspel, men  ansåg trots allt att det var lättare att etablera sig i EU än i USA.

Källor:  EU:s inre marknad - full av möjligheter (UD) och Myndigheter måste hjälpa företag dra nytta av inre marknaden (EU i Sverige).

Inga kommentarer:

 
This blog is in no way affiliated with or endorsed by the company Starbreeze AB or the Web sites linked to. The views and opinions expressed in these pages are strictly those of the page author(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Starbreeze AB.

Copyrights and trademarks are held by their respective owners.