05 november, 2009

Emma Mellander i Starbreeze styrelse

I artikeln Har vi inte kommit längre? har Upsala Nya Tidning tagit
sig en titt på hur många kvinnor som sitter i styrelsen hos de marknadsnoterade företagen i Uppsala. Det visar sig att av 63 styrelseledamöter är endast 4 kvinnor, en av dessa är Emma Mellander, styrelseledamot i Starbreeze. På frågan hur hon ställer
sig till könskvotering i bolagsstyrelser svarar hon:


- Det är en svår fråga. Jag tycker inte att det borde behövas. Man frågar sig: Har vi inte kommit längre? Och nej, det har vi faktiskt inte. Det är fortfarande ojämställt i styrelserna och jag tror att det beror på att man letar på fel ställen och man letar på fel sätt. I stället för att leta efter personer med olika erfarenheter och kompetenser letar man efter personer med samma erfarenheter
som en själv.

Inga kommentarer:

 
This blog is in no way affiliated with or endorsed by the company Starbreeze AB or the Web sites linked to. The views and opinions expressed in these pages are strictly those of the page author(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Starbreeze AB.

Copyrights and trademarks are held by their respective owners.