22 februari, 2009

Många internationella besökare på bloggen

Den här skärmdumpen tog jag för några minuter sedan i mitt statistikprogram över bloggbesökare. Bilden visar vart i världen
de senaste besökarna befinner sig. Att en så relativt stor andel internationella besökare har lyckats hitta en liten svenskspråkig blogg måste ändå vara ett tecken på att suget efter information
om Starbreeze är stort. Sånt är trevligt att kunna notera.

  • Red > Last Visitor
  • Green > Last 10 Visitors
  • White > Last 10+ Visitors
  • Inga kommentarer:

     
    This blog is in no way affiliated with or endorsed by the company Starbreeze AB or the Web sites linked to. The views and opinions expressed in these pages are strictly those of the page author(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Starbreeze AB.

    Copyrights and trademarks are held by their respective owners.