19 februari, 2009

Starbreeze, delårsrapport Q2

Starbreeze halvårsrapport för perioden 1 juli - 31 december 2008.
Läs hela rapporten

Kommentar till delårsrapporten från VD Johan Kristiansson:

Vårt nyss avslutade andra kvartal 2008/2009 blev mycket starkt. Omsättningen steg med 54 % mot samma period föregående år och vinstmarginalen efter skatt hamnade på 22 %.

Det finns två huvudsakliga förklaringar till det goda resultatet:

* Visst tilläggsarbete gjordes på Riddickprojektet i samband med att Atari kom in som ny förläggare, vilket har kunnat utföras kostnadseffektivt med bra täckningsbidrag.

* Prognosen för återstående kostnader i Riddickprojektet har därutöver justerats ner. Enligt den projektredovisningsmodell med successiv vinstavräkning som vi använder så gör detta slutfasen av projektet mycket lönsamt. Precis som i alla stora IT-projekt är det svårt att exakt bedöma hur mycket resurser som krävs för att färdigställa ett spelprojekt. Det vanligaste misstaget är naturligtvis att underskatta tidsåtgången, vilket vi på Starbreeze också upplevt under några tidigare projekt. Den här gången blev det dock tvärtom; vi tror nu att vi kan komma i mål med projektet under utnyttjande av mindre resurser än vad vi tidigare hade räknat med.

Planen är nu att Riddick-spelet skall finnas i butik i april. Tillsammans med vår förläggare Atari har vi under vintern ordnat pressdagar i San Francisco, London och Uppsala där gräddan av världens speljournalister har fått prova delar av spelet. Än så länge är vi nöjda med den förhandspublicitet som detta arbete har gett. Nästa viktiga steg är nu att Atari skall lyckas övertyga världens stora spelbutikskedjor att lägga stora beställningar till releasedagen.

I början av februari kunde vi offentliggöra att vi arbetar med ett nytt Jason Bourne-spel tillsammans med EA. Denna nyhet fick stort genomslag i branschen och även i många tidningar utanför spelvärlden. Intäktssiffrorna för böckerna och filmerna om Jason Bourne visar att det är en av de allra största "properties" som just nu finns i underhållningsindustrin. Det känns som ett mycket gott betyg för vårt arbete att EA, en av världens ledande spelförläggare, vill starta ytterligare ett projekt av denna dignitet med Starbreeze.

Därutöver fortsätter vi det interna arbetet med strategiskt viktiga projekt som t.ex vidareutveckling av vår spelmotor, rekrytering av vissa nyckelpersoner och medarbetarutveckling.

Inga kommentarer:

 
This blog is in no way affiliated with or endorsed by the company Starbreeze AB or the Web sites linked to. The views and opinions expressed in these pages are strictly those of the page author(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Starbreeze AB.

Copyrights and trademarks are held by their respective owners.