12 mars, 2009

Förhandsbokningar av Dark Athena i USA

Jag har sett att det på olika aktieforum har redovisats hur Riddick: Dark Athena ligger placerat på diverse försäljningslistor. Även om placeringarna inte ger några uppgifter om antalet förbeställda spel så ger det en uppfattning om hur populärt spelet är i förhållande till övriga spel som lanseras för tillfället.

I oktober förra året presenterade IGN Entertainment en stor undersökning som kartlägger amerikanernas spelvanor. Mycket intressant läsning. I undersökningen tillfrågades deltagarna vart de köpte sina spel. Svaren kan vara av intresse när man tar del av försäljningslistor.

I bloggens högermarginal hittar ni uppgifter om Dark Athenas placeringar på olika pre order-listor hos Wal-Mart online. Listorna visar de mest förhandsbeställda spelen i samtliga kategorier (action, sports, o.s.v.).

What retail outlets do you typically visit (online or in-person) when shopping for video or computer games?

Gamers, as well as non-gamers who reside in gaming households, visit a large array of stores to purchase games. While game-centric GameStop is one of the top destinations, it is important to note how many visit the large discount retailers and electronic superstores to find videogames.

Inga kommentarer:

 
This blog is in no way affiliated with or endorsed by the company Starbreeze AB or the Web sites linked to. The views and opinions expressed in these pages are strictly those of the page author(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Starbreeze AB.

Copyrights and trademarks are held by their respective owners.