27 mars, 2009

GameStats - detaljhandelns inköpsguide

GameStats är en sida av mycket stort intresse, för den som vill få en uppfattning om hur många exemplar affärerna förmodligen kommer att beställa hem av Dark Athena i förhållande till andra spel . Listorna används nämligen som underlag för återförsäljarnas beställningar av spel. I skrivande stund ligger Riddick: Dark Athena på följande placeringar:

På internets olika diskussionsforum publiceras nu dagligen inlägg om hur Riddick: Dark Athena ligger till på olika återförsäljares förbokningslistor av spelet. I en undersökning hösten 2008 svarade ett stort antal amerikaner på frågan:

What retail outlets do you typically visit (online or in-person) when shopping for video or computer games?

Deras svar ser du i tabellen, vilket kan ge en fingervisning om de olika listornas betydelse. Med non-gamers avses medlemmar i ett hushåll som själva inte spelar, men köper spel åt andra, till exempel föräldrar åt sina barn.

Inga kommentarer:

 
This blog is in no way affiliated with or endorsed by the company Starbreeze AB or the Web sites linked to. The views and opinions expressed in these pages are strictly those of the page author(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Starbreeze AB.

Copyrights and trademarks are held by their respective owners.